Barn & ungdom i familjehem

imageSom barn och ungdom i våra familjehem kan man placeras av flera olika anledningar. Det kan vara på grund av att föräldrarna av olika anledningar inte riktigt kan tillgodose sitt barns ALLA behov. Detta kan ha många olika anledningar och vi lägger ingen värdering i vad orsaken är utan anser att föräldrarna alltid är en viktig del i sitt barns liv även om barnet är placerat i familjehem.

I vissa fall placeras barnet/ungdomen tillsammans med någon förälder och vi har även familjehem där en hel familj kan placeras tillsammans.

 

Oavsett vilken anledningen till en placering är, så söker vi bland alla våra familjehem för att hitta något som matchar de önskemål som socialtjänsten har.

Alla våra familjehem består av människor som verkligen vill och har möjlighet att ge den tid och kärlek dessa barn/ungdomar behöver. Vi är mycket noga med att barnen ska få en trygg och stabil tillvaro i det familjehem där de placeras. Vi gör täta besök i början av en placering och när allt flyter på är vi där minst var tredje vecka.

Både det placerade barnet/ungdomen och familjehemmet har våra telefonnummer dit man kan ringa dygnet runt.

I många fall vill även föräldrarna ha möjligheten att ringa till oss och det får de naturligtvis. Vi vill gärna ha en bra relation med föräldrarna och de kan ringa när de vill om det är något de undrar över i familjehemmet, något som barnet berättat eller något annat de vill ha stöd och råd i.

Vi ordnar alltid så att barnet/ungdomen får umgänge med sina föräldrar, syskon eller andra släktingar och nätverk så ofta som socialen bestämt att det ska ske.

Om något barn skulle behöva terapi- psykolog- eller BUP-kontakt så ordnar vi det externt på den ort där familjehemmet finns.

Vi försöker alltid motivera barnet/ungdomen till en meningsfull fritid. Det är en viktig del i placeringen att inte bara ha en välfungerande skola eller praktikplats. I många fall har familjehemmet ett fritidsintresse som matchar den placerade eller ordnar vi så att man får utöva sitt eget intresse.

Om och när barnet/ungdomen ska slussas ut från familjehemmet och tillbaka till sin biologiska familj är det viktigt att det får ta den tid som krävs. Både familjehemskonsulenten och familjehemmet gör givetvis allt vi kan för att det ska bli en så bra utslussning som möjligt.

Bilden är skyddad av upphovsrätt.

 

 

 

 

Vi har alltid barnet/ungdomens bästa i våra tankar och rapporterar hela tiden hur allt fortlöper till uppdragsgivare.