Våra ramavtal

Skånes Kommuner. Konsulentstödda Familjehem 0-17 år. Innefattar Skåne, Halland och Kronoberg. 46 kommuner. Delområde B1 och B2.

Adda Inköpscentral. Konsulentstödd Familjehemsvård 0-17 år + Vuxna. Innefattar ca 110 kommuner.

SKL Kommentus. Konsulentstödd Familjehemsvård 0-20 år. Innefattar Lidingö, Solna, Danderyd, Sollentuna, Vaxholm och Sundbyberg.

Konsulentstödda Familjehem 0-21 år. Innefattar Mölndal.

Uppdaterad 2022.07.07