Våra placerade

Våra placerade är barn, ungdomar, vuxna, en förälder med barn, ett par, en familj som behöver stöd, någon som behöver skyddat boende eller ett ensamkommande flyktingbarn eller ungdom.

Vi placerar människor från nyfödda till obegränsad ålder uppåt.

Vi tar emot placeringar med många olika diagnoser eller andra problem. Lika för dem alla är att man behöver stöd, vård och omsorg under en kortare eller längre tid innan det är dags att klara sig själv eller flytta hem till sin familj igen. Allt beroende på ålder och anledningen eller syftet med placeringen.