Utsluss

Utsluss efter tiden i familjehemmet brukar ske när alla är överens om att det är dags. Det är inte ovanligt att den som är placerad vill söka sig en bostad i närheten av familjehemmet. Det är ofta där man har byggt upp sina nya sociala kontakter och kanske även fått ett jobb efter en lyckad praktik. Både Ängebo Familjevård och familjehemmet hjälper givetvis till att hitta något lämpligt boende. Där kan man sedan bo växelvis med att bo i familjehemmet under en tid för att så småningom klara sig helt själv. Både Ängebo Familjevård och familjehemmet finns givetvis kvar som vänner även efter en utflytt.

Bilden är skyddad av upphovsrätt.